LUCIA 2023

Läs om vår bygd i uppsatsen av Göran Rask!

Ranstaby Fritidsförening
(Org.nr. 879500-5266)

Verksamhetsberättelse för tiden 20220101 - 20221231

Medlemmar

Föreningen har 206 betalande medlemmar varav 45
är barn under 20 år.
Medlemsavgiften har varit 70 kr, alternativt 210 kr per familj.

Årsmöte ägde rum i Byagården 2022-03-27

Styrelse

Ordförande: Jan Olof Reimerson

Ledamöter: Lars Erik Johansson (kassör), Johan Falk (vice ordf.),
David Falk (sekr.) Ann-Christin Lindholm
Ungdomsledamot: Amanda Johansson
Suppleanter: Henrik Johansson och Robin Larsson

Styrelsen har, i stort sett, haft sina möten med
månadsintervall.


Övriga funktionärer

Valberedning: Sven Olof Elisson (s.k.), Sten Åke Holmberg,
Kerstin Eriksson
Revisorer: Torsten Eriksson, Gunnar Hällkvist
Revisorssuppleanter: Arne Junhede, Lena Wiberg
Pressreferent: Marianne Johansson


Byagården

Byagården har under året varit bokad vid 42 datum.
Arne Junhede har varit bokningsansvarig.


Föreningsaktiviteter 2022

Årsmöte 27 mars
Påskafton 16 april
Medarrangör vid mountainbikeorientering 23-24 april
Arbetsdag vid Byagården 14 maj
Gökvaka 11 juni
Midsommarfirande 24 juni
Pubquiz 28 okt
Luciafirande 10 dec


Kommittéernas deltagare

Festkommitté
Kerstin Forsgren (s.k.), Håkan Fröding, Lars-Erik
Johansson, Maria Norlén


Motionskommitté

Stefan Johansson (s.k.), Sten-Åke Holmberg, Eva Nykvist,
Marianne Johansson, Helena Johansson


Plan- och gårdskommitté

Lennart Norlén (s.k.), Lars-Erik Johansson, Rolf Norlén,
Lise-Lotte Norlén, Per Ström, Matthias Stenström, Niklas
Johansson


Ungdomskommitté

Amanda Johansson (s.k.), Emelie Johansson, Sabina Falk


Grisfestkommitté

Jörgen Pettersson (s.k.), Lisbeth Junhede


Bokningsansvarig

Arne Junhede


Ansvarig för Facebookgrupp och hemsida

Enja Möller


Övrigt

Under hösten har arbete med genomgång av kökets
utrustning, organisering av porslin och uppmärkning av
köksskåp, påbörjats.

Den riksomfattande Kulturbygdsturnén sjösattes under
hösten och resulterade för vår del i en bokning av ett
musikprogram till 5 mars 2023. Programmet hade
ekonomiskt stöd från Statens Kulturråd och erbjöds utan
kostnad för vår bygdegård.

Påsk- och midsommarfirande i Byagården var väbesökt
och uppskattat.

Pubquiz lockade ca: 45 personer till Byagården en
fredagskväll i oktober.


Tack!

Styrelsen tackar för alla frivilliga insatser som gjorts för
Ranstaby Fritidsförening under året!
Vi välkomnar fortsatt stöd och engagemang från våra medlemmar.
Vår ambition är att Byagården ska vara en attraktiv och
betydelsefull mötesplats i vår bygd.

Ranstaby  Sverige

info@ranstaby.se