Kontakt och medlem

Kontaktuppgifter:

Lokalbokning via telefon: Sten-Åke Holmberg 073-7472500

Övriga frågor: Jan Olof Reimerson tfn: 070-2916210 eller maila till info@ranstaby.se


Styrelsen i Ranstaby Fritidsförening består av följande personer

Ordförande: Jan Olof Reimerson 070-2916210 janolof.reimerson@gmail.com

Vice ordförande: Johan Falk 070-2640055   johan.falk@yahoo.se
Sekreterare: David Falk 070-2780025   david@hdmini.se
Kassör: Lars-Erik Johansson 073-9549128   lars-erik.johansson@hotmail.se

Ordinarie styrelseledamot:

Anke Lindholm 070-8616388 anke.lindholm@hotmail.com

Stefan Johansson 070-5686717  stefan.lars.johansson@hotmail.com

Sten-Åke Holmberg 073-7472500

Suppleanter: Henrik Johansson, Helena Johansson


Bokningsansvarig: Sten-Åke Holmberg 073-7472500

Gör helst intresseanmälan av bokning via SMS till Sten-Åke så blir du sedan kontaktad.


Bli medlem i RFF!

Som medlem betalar du endast 70 kr/år för personer över 4 år. Max 210 kr/år och familj där barnen är under 20 år.

Betala in på bankgiro nr. 864-3553 och ange för- och efternamn på personerna betalningen avser, födelsedata (ej fyra sista siffrorna) samt e-postadress.

Om du vill ha Byabladet via mail så kan du anmäla det här genom att fylla i din mailadress nedan. Byabladet kommer då skickas från följande mailadress: byabladet@ranstaby.se

Din e-postadress SKICKA

Saknar du någon information på hemsidan så hör av dig till:

info@ranstaby.se
eller till janolof.reimerson@gmail.com

Ranstaby  Sverige

info@ranstaby.se