Kontakt och medlem

Ni som vill komma i kontakt med oss kan testa följande.

Lokalbokning via telefon: Arne Junhede 070-5220322

Övriga frågor: Richard Thygesen 070-7818264 eller maila till info@ranstaby.se


Styrelsen i Ranstaby Fritidsförening består av följande personer

Ordförande: Richard Thygesen 070-7818264
Vice ordförande: David Falk 070-2780025 david@hdmini.se
Kassör: Maria Sannesjö 070-7587422 maria@sannesjo.com

Ordinarie styrelseledamot: Anke Lindholm 070-8616388 anke.lindholm@hotmail.com 

Ordinarie styrelseledamot: Johan Falk 070-2640055 johan.falk@yahoo.se

Ungdomsledamot: Camilla Eriksson 070-4078535 camillaeriksson97@hotmail.com
Bokningsansvarig: Arne Junhede 070-5220322


Bli medlem i RFF!

Som medlem betalar du endast 70 kr/år för personer över 4 år. Max 210 kr/år och familj där barnen är under 20 år.

Betala in på bankgiro nr. 864-3553 och ange för- och efternamn på personerna betalningen avser, födelsedata (ej fyra sista siffrorna) samt e-postadress ni som har det.

Har du varit ansvarig för ett arrangemang och vill redovisa dina era pengar använd er av denna blankett.

Om du vill ha Byabladet via mail så kan du anmäla det här genom att fylla i din mailadress nedan. Byabladet kommer då skickas från följande mailadress: byabladet@ranstaby.se

Saknar du någon information på hemsidan så hör av dig till info@ranstaby.se eller till Johan Falk eller Maria Sannesjö.