Läs om vår bygd i uppsatsen av Göran Rask!

 
 
 

Ranstaby Fritidsförening (Org.nr. 879500-5266)

Verksamhetsberättelse för tiden 20220101 - 20221231

Medlemmar
Föreningen har 206 betalande medlemmar varav 45 är barn under 20 år.
Medlemsavgiften har varit 70 kr, alternativt 210 kr per familj.

Årsmöte ägde rum i Byagården 2022-03-27

Styrelse
Ordförande: Jan Olof Reimerson
Ledamöter: Lars Erik Johansson (kassör), Johan Falk (vice ordf.), David Falk (sekr.) Ann-Christin Lindholm
Ungdomsledamot: Amanda Johansson
Suppleanter: Henrik Johansson och Robin Larsson

Styrelsen har, i stort sett, haft sina möten med månadsintervall.

Övriga funktionärer
Valberedning: Sven Olof Elisson (s.k.), Sten Åke Holmberg, Kerstin Eriksson
Revisorer: Torsten Eriksson, Gunnar Hällkvist
Revisorssuppleanter: Arne Junhede, Lena Wiberg
Pressreferent: Marianne Johansson

Byagården
Byagården har under året varit bokad vid 42 datum.
Arne Junhede har varit bokningsansvarig.

Föreningsaktiviteter 2022
Årsmöte 27 mars
Påskafton 16 april
Medarrangör vid mountainbikeorientering 23-24 april
Arbetsdag vid Byagården 14 maj
Gökvaka 11 juni
Midsommarfirande 24 juni
Pubquiz 28 okt
Luciafirande 10 dec

Kommittéernas deltagare
Festkommitté
Kerstin Forsgren (s.k.), Håkan Fröding, Lars-Erik Johansson, Maria Norlén

Motionskommitté
Stefan Johansson (s.k.), Sten-Åke Holmberg, Eva Nykvist, Marianne Johansson, Helena Johansson

Plan- och gårdskommitté
Lennart Norlén (s.k.), Lars-Erik Johansson, Rolf Norlén, Lise-Lotte Norlén, Per Ström, Matthias Stenström, Niklas Johansson

Ungdomskommitté
Amanda Johansson (s.k.), Emelie Johansson, Sabina Falk

Grisfestkommitté
Jörgen Pettersson (s.k.), Lisbeth Junhede

Bokningsansvarig
Arne Junhede

Ansvarig för Facebookgrupp och hemsida
Enja Möller

Övrigt
Under hösten har arbete med genomgång av kökets utrustning, organisering av porslin och uppmärkning av köksskåp, påbörjats.

Den riksomfattande Kulturbygdsturnén sjösattes under hösten och resulterade för vår del i en bokning av ett musikprogram till 5 mars 2023. Programmet hade ekonomiskt stöd från Statens Kulturråd och erbjöds utan kostnad för vår bygdegård.

Påsk- och midsommarfirande i Byagården var väbesökt och uppskattat.

Pubquiz lockade ca: 45 personer till Byagården en fredagskväll i oktober.

Tack!
Styrelsen tackar för alla frivilliga insatser som gjorts för Ranstaby Fritidsförening under året!
Vi välkomnar fortsatt stöd och engagemang från våra medlemmar.
Vår ambition är att Byagården ska vara en attraktiv och betydelsefull mötesplats i vår bygd.