Kontakt och medlem

Ni som vill komma i kontakt med oss kan testa följande.

Lokalbokning via telefon: Arne Junhede 070-5220322

Övriga frågor: Maria Zachrisson 0708-75 81 89 eller maila till info@ranstaby.se


Styrelsen i Ranstaby Fritidsförening består av följande personer

Ordförande: Maria Zachrisson 070-8758189 maria.zachrisson@gmail.com
Vice ordförande: David Falk 070-2780025 david@hdmini.se
Kassör: Maria Sannesjö 070-7587422 maria@sannesjo.com
Sekreterare: Niklas Johansson 073-6813177 niklas@nj-et.se
Ordinarie styrelseledamot: Johan Falk 070-2640055 johan.falk@yahoo.se
Ungdomsledamot: Camilla Eriksson 070-4078535 camillaeriksson97@hotmail.com
Bokningsansvarig: Arne Junhede 070-5220322


Bli medlem i RFF!

Som medlem betalar du endast 70 kr/år för personer över 4 år. Max 210 kr/år och familj där barnen är under 20 år.

Betala in på bankgiro nr. 864-3553 och ange för- och efternamn på personerna betalningen avser, födelsedata (ej fyra sista siffrorna) samt e-postadress ni som har det.

Har du varit ansvarig för ett arrangemang och vill redovisa dina era pengar använd er av denna blankett.

Om du vill ha Byabladet via mail så kan du anmäla det här genom att fylla i din mailadress nedan. Byabladet kommer då skickas från följande mailadress: byabladet@ranstaby.se

Saknar du någon information på hemsidan så hör av dig till info@ranstaby.se eller till Maria Zachrisson eller Maria Sannesjö.