Aktuellt

Styrelsen skickar en midsommarhälsning till er alla!

Då inget traditionellt midsommarfirande kan ske i år pga pandemin ser vi fram emot nästa års firande enligt gamla traditioner.


Trivselkväll med avstånd, vid Byagården
fredagen den 26 juni kl 18.00
Ta med egen fika/mat. 
Flera grillar kommer att finnas för att öka avståndet mellan de som vill grilla

Arbetsträffar under sommaren.
Vi hjälps åt att dixa diverse saker, t. ex busskuren.
Dag och tid återkommer vi med här, via anslag på anslagstavlorna och på vår Facebook-sida.